บทความที่1เรื่อง Maleware URL
คำเตือน: domains และ /IPs ทั้งหมดนี้เป็น listed ของ website ที่เป็นอันตรายต่อเครื่อง Computer ของคุณ มันจะเข้ามาอย่างอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัว และมันยังแทรกเข้าไปใน script ไฟล์ต่างๆเช่น .html .htm .php .asp .aspx .js อีกด้วยหากคุณเจอมันใน script กรุณา ลบมันออกและ เปลี่ยน password FTP และห้าม Save password ไว้ในโปรแกรม FTP อย่างเด็ดขาด เพราะมันจะขโมย password ของคุณ ทางเราได้รับแจ้งเตือนจากต่างประเทศ จึงแจ้งเตือนมายังนักท่องอินเตอร์เน็ตให้ได้รับทราบทั่วกัน .คลิกดูข้ัอมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้

: : ไปหน้าแรกเจ้านาย :: :^:เจ้านายดอทคอม :^: ::::::อีกหนึ่งในเว็บไซต์ที่คุณเลือก:::::: servers

 
Name servers matching IP ;s:14:
Domain
Name servers / IPs
Domain IP / ASN
Description
Date / Details
ofeicaeraekipeiv.in dns1.naunet.ru => 193.227.240.37
dns2.naunet.ru => 193.227.241.60
 
(AS16265) LEASEWEB
95.211.131.68
Liberty exploit kit  2010-02-09
details
todaygoodday.cn ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.14
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
badboysss.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.14
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
coolioboyss.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.14
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
geliosss.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.14
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
playbosssiks.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS9803) JINGXUN
122.115.63.8
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
baboskikssss.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS9803) JINGXUN
122.115.63.8
Eleonore Exploit Pack  2010-02-09
details
bulkleen.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS9803) JINGXUN
122.115.63.8
Trojan config file  2010-02-09
details
google-analyfics.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.161
Obfuscated script / Directs to Rogue Antivirus  2010-02-08
details
real-pornmovie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornmovies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornomovie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornomovies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornovideo.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornovideos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornvideo.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
real-pornvideos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporn-movie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporn-movies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporn-video.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporn-videos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporno-movie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporno-movies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporno-video.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
realporno-videos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
spyware-advanced-remover.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
spyware-advanced-remover.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
spyware-advanced-remover.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
spyware-advanced-remover.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
spyware-advanced-remover.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-adult.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-adult.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-adult.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-adult.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-adult.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-porn.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-porn.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-porn.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
tube-of-porn.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
TrojanDropper Dunik!rts  2010-02-08
details
advanced-download-host.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-download-host.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-download-host.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-download-host.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-download-host.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-remover-spyware.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-remover-spyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-remover-spyware.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-remover-spyware.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-remover-spyware.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-spyware-remover.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-spyware-remover.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-spyware-remover.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-spyware-remover.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
advanced-spyware-remover.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-advanced-host.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-advanced-host.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-advanced-host.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-advanced-host.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-advanced-host.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-host-advanced.biz ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-host-advanced.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-host-advanced.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-host-advanced.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
download-host-advanced.org ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain  2010-02-08
details
run-safe-scannerf.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-fast-scannera.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-safe-scannerm.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-safe-scannern.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-fast-scanneri.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defenderscan5.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-fast-scannero.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defender-scana.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defender-scand.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defender-scani.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-fast-scannerp.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defender-scant.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
get-pc-safea.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defender-scanu.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-fast-scanneru.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defenderscan1.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-safe-scannerg.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defenderscan4.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
get-pc-safeb.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defenderscan7.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
windows-defenderscan9.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
get-pc-safeh.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
run-safe-scannerl.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
get-pc-safej.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
get-pc-safek.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-scana.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-scanl.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-scant.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-scanu.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-scany.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-securea.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-securem.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-securen.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-securet.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
getwindows-securev.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
luckyscannera.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
luckyscannero.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
luckyscannerp.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
luckyscanneru.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
luckyscannery.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
quick-and-good-scana.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
quick-and-good-scanb.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
quick-and-good-scand.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
quick-and-good-scani.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
quick-and-good-scant.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
scan-and-secureb.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
scan-and-securel.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
scan-and-securem.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
scan-and-securen.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
scan-and-secureo.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.137
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-08
details
fviejet.com ns1.fviejet.com => 85.12.25.110
ns2.fviejet.com => 95.143.192.202
 
(AS34305) EUROACCESS
85.12.25.110
Trojan FraudLoad  2010-02-08
details
fivewjet.com ns1.fivewjet.com => 85.12.25.110
ns2.fivewjet.com => 95.143.192.202
 
(AS49770) TIER2NET
95.143.192.202
Trojan FraudLoad  2010-02-08
details
fivejet.com ns1.fivejet.com => 85.12.25.110
ns2.fivejet.com => 95.143.192.202
 
(AS49770) TIER2NET
95.143.192.202
Trojan FraudLoad  2010-02-08
details
traffresearch.cn ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS9803) JINGXUN
122.115.63.34
TrojanDropper Malf  2010-02-08
details
u.62a.info ns27.domaincontrol.com => 216.69.185.14
ns28.domaincontrol.com => 208.109.255.14
 
(AS35908) VPLSNET
174.139.5.98
Trojan Dropper Small  2010-02-08
details
tt.62a.info ns27.domaincontrol.com => 216.69.185.14
ns28.domaincontrol.com => 208.109.255.14
 
(AS35908) VPLSNET
174.139.5.98
Trojan Dropper Small  2010-02-08
details
my.me-1.info ns57.domaincontrol.com => 216.69.185.29
ns58.domaincontrol.com => 208.109.255.29
 
(AS46844) SHARKTECH
204.188.206.11
Trojan Chekafe  2010-02-08
details
anti-spyware-release.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
antispyware-release.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
delete-my-viruses.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
doctor-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
doctorantispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
my-pc-security.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-08
details
safepcav.com ns1.safepcav.com => 85.12.25.111
ns2.safepcav.com => 95.143.192.203
 
(AS49770) TIER2NET
95.143.192.203
Trojan FraudPack, FakeSmoke and TDSS  2010-02-08
details
globalunitrack.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns1.globalunitrack.com => 59.53.91.102
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns2.globalunitrack.com => 59.53.91.102
 
(AS4134) China Telecom
59.53.91.102
Trojan Zbot  2010-02-08
details
aeroninc.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns1.vnmhab.com => 59.53.91.102
ns2.vnmhab.com => 59.53.91.102
 
(AS4134) China Telecom
59.53.91.102
Trojan Zbot  2010-02-08
details
addlogo.net ns2.blessdistributing.com => 216.157.145.12
ns3.blessdistributing.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website  2010-02-07
details
qrdp.com ns.edsgnshosting.com => 216.157.145.10
ns1.edsgnshosting.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Directs to exploit  2010-02-07
details
amazingsolutionsforyou.com ns.spicorenet.com => 216.157.145.10
ns1.spicorenet.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
comentaperu.com ns.ideasperu.com => 216.157.145.10
ns1.ideasperu.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
buffaloboogie.com ns3.hsphere.cc => 216.157.145.13
ns4.hsphere.cc => 216.157.145.14
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
buffaloboogie.org ns4.hsphere.cc => 216.157.145.14
ns5.hsphere.cc => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
buildersriskplan.com ns2.blessdistributing.com => 216.157.145.12
ns3.blessdistributing.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
i-tecsolutions.com ns.itecnethost.net => 216.157.145.10
ns1.itecnethost.net => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website   2010-02-07
details
radiancedeco.com dns.hostingmela.com => 216.157.145.10
dns1.hostingmela.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website  2010-02-07
details
shadowfyre.com ns2.itecnethost.net => 216.157.145.12
ns3.itecnethost.net => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
transfer-money-to.com ns.webhitsllc.net => 216.157.145.10
ns1.webhitsllc.net => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
visioninsites.com ns.visioninsites.com => 216.157.145.10
ns1.visioninsites.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website  2010-02-07
details
cash-by-telegram.com ns.webhitsllc.net => 216.157.145.10
ns1.webhitsllc.net => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
cinemafutures.com ns.hsphere.cc => 216.157.145.10
ns1.hsphere.cc => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
cupidsmatch.net ns.reaperseo.com => 216.157.145.10
ns1.reaperseo.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
digitalelite.biz ns.myforumhost.com => 216.157.145.10
ns1.myforumhost.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
dropdeaddesign.com ns.itecnethost.net => 216.157.145.10
ns1.itecnethost.net => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
facilitybond.com ns2.blessdistributing.com => 216.157.145.12
ns3.blessdistributing.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
facilityinsurance.com ns.blessdistributing.com => 216.157.145.10
ns1.blessdistributing.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
georgehalloran.com ns.keyswebsites.com => 216.157.145.10
ns1.keyswebsites.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
thelovepark.com ns.reaperseo.com => 216.157.145.10
ns1.reaperseo.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
vipdvrs.com ns.angkorhostingdesign.com => 216.157.145.10
ns1.angkorhostingdesign.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
islandflowersbythomas.com ns4.keyswebsites.com => 216.157.145.14
ns5.keyswebsites.com => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
jpaquino.com ns.hosteveryone.com => 216.157.145.10
ns1.hosteveryone.com => 216.157.145.11
ns2.hosteveryone.com => 216.157.145.12
ns3.hosteveryone.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
justvariety.com ns2.myforumhost.com => 216.157.145.12
ns3.myforumhost.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keyswebsite.com ns2.keyswebsites.com => 216.157.145.12
ns3.keyswebsites.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keywestbiketour.com ns.keyswebsites.com => 216.157.145.10
ns1.keyswebsites.com => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keywestcookies.com ns2.keyswebsites.com => 216.157.145.12
ns3.keyswebsites.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keywestdivereviews.com ns4.keyswebsites.com => 216.157.145.14
ns5.keyswebsites.com => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keywestjazz.org ns2.keyswebsites.com => 216.157.145.12
ns3.keyswebsites.com => 216.157.145.13
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
keywestweddinggroup.com ns4.keyswebsites.com => 216.157.145.14
ns5.keyswebsites.com => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
naturecenterfriends.com ns4.hsphere.cc => 216.157.145.14
ns5.hsphere.cc => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploits  2010-02-07
details
ncbodyworks.com ns4.hsphere.cc => 216.157.145.14
ns5.hsphere.cc => 216.157.145.15
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website / Directs to exploit kit  2010-02-07
details
nevtd.ru ns.hostland.ru => 77.234.201.78
ns3.hostland.ru => 77.234.200.229
 
(AS42289) MAJORDOMO
77.234.201.89
Trojan Kates  2010-02-07
details
adam16mr.org ns.hsphere.cc => 216.157.145.10
ns1.hsphere.cc => 216.157.145.11
 
(AS16557) COLOSOLUTIONS
216.157.150.128
Compromised website  2010-02-07
details
iobey-ro.com http://www.malwareurl.com/ns_listing.php?ns=www.iobey-ro.com => 203.169.146.35
 
(AS4645) HKNET
203.169.146.35
Directs to exploits  2010-02-07
details
sunlee.com yns1.yahoo.com => 98.136.43.32
yns2.yahoo.com => 66.196.84.168
 
(AS14779) INKTOMI
216.39.57.105
Directs to exploits  2010-02-07
details
flashfreshtube.com veksuper.earth.obox-dns.com => 209.85.99.30
veksuper.mars.obox-dns.com => 74.52.35.85
veksuper.mercury.obox-dns.com => 209.85.99.33
veksuper.venus.obox-dns.com => 174.132.26.224
 
(AS19318) NJIIX
66.45.255.226
Directs to Trojan  2010-02-07
details
supertube4all.com veksuper.earth.obox-dns.com => 209.85.99.30
veksuper.mars.obox-dns.com => 74.52.35.85
veksuper.mercury.obox-dns.com => 209.85.99.33
veksuper.venus.obox-dns.com => 174.132.26.224
 
(AS19318) NJIIX
66.45.255.226
Directs to Trojan  2010-02-07
details
kyraown.yoyo.pl dns4.yoyo.pl => 88.198.228.134
dns5.yoyo.pl => 213.239.225.164
dns2.yoyo.pl => 94.23.95.101
 
(AS24940) HETZNER
88.198.157.98
Trojan OnlineGames  2010-02-07
details
sztaba.waw.pl ns2.sztaba.waw.pl => 80.50.152.78
ns1.sztaba.waw.pl => 212.180.164.94
 
(AS5617) TPNET
80.50.152.78
Trojan Trafog!rts  2010-02-07
details
aao.bee.pl flip.ert.pl => 209.172.34.210
flop.ert.pl => 72.55.129.156
 
(AS32613) IWEB
72.55.129.156
Trojan  2010-02-07
details
xingno.com dns11.hichina.com => 218.30.103.150
dns12.hichina.com => 119.145.145.48
 
(AS15244) ADDD2NET
209.200.245.66
Backdoor Venik  2010-02-07
details
ntp1.ntpupdatedomain.com ns1.2x4hosting.ru => 92.241.168.200
ns2.2x4hosting.ru => 92.241.169.200
 
(AS41947) WEBALTA
92.241.165.161
Trojan Cosmu  2010-02-07
details
zdzhecim.cn ns1.ename.net => 210.75.240.22
ns2.ename.net => 125.90.64.30
ns3.ename.net => 222.77.187.219
ns4.ename.net => 58.253.67.188
ns5.ename.net => 222.186.26.89
ns6.ename.net => 210.75.240.22
 
(AS49093) BIGNESS
195.88.190.30
Redirects to Liberty Exploit Kit  2010-02-07
details
sarafmarbles.com blg1.sarafmarbles.com => 208.94.240.202
blg2.sarafmarbles.com => 208.94.240.203
 
(AS19969) AARONSNET
208.94.240.202
Exploits  2010-02-07
details
concert.violin-fund.ru ns1.actis.ru => 212.108.98.246
ns2.actis.ru => 212.108.100.3
 
(AS25532) MASTERHOST
83.222.23.144
Trojan  2010-02-07
details
akakalat.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS9803) JINGXUN
115.100.250.104
Trojan  2010-02-07
details
hoploawq.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS45753) NETSEC
112.121.181.82
Exploit kit / Trojan CodecPack  2010-02-06
details
traffredirect.com ns1.dnsexit.com => 69.57.160.118
ns2.dnsexit.com => 64.182.102.188
 
(AS28753) NETDIRECT
78.159.112.184
Eleonore Exploit Pack / TrojanBredolab  2010-02-06
details
traffcontroling.com ns1.dnsexit.com => 69.57.160.118
ns2.dnsexit.com => 64.182.102.188
 
(AS28753) NETDIRECT
78.159.112.184
Eleonore Exploit Pack / TrojanBredolab  2010-02-06
details
searchcn1.com ns1.dnsexit.com => 69.57.160.118
ns2.dnsexit.com => 64.182.102.188
 
(AS28753) NETDIRECT
78.159.112.184
Eleonore Exploit Pack / TrojanBredolab  2010-02-06
details
crazytelki.com ns1.xtubex.org => 213.163.91.244
ns2.xtubex.org => 213.163.91.244
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.91.244
Trojan  2010-02-06
details
shaketube4u.com ns1.xtubex.org => 213.163.91.244
ns2.xtubex.org => 213.163.91.244
 
(AS5577) ROOT
212.117.174.181
Trojan  2010-02-06
details
mydeto4ka.cn ns1.xtubex.org => 213.163.91.244
ns2.xtubex.org => 213.163.91.244
 
(AS5577) ROOT
212.117.174.181
Trojan  2010-02-06
details
freetuba.in ns1.arbusi.net => 95.211.1.167
ns7.arbusi.net => 78.46.129.171
 
(AS16265) LEASEWEB
95.211.1.167
Trojan  2010-02-06
details
hqtube.in ns1.xtubex.org => 213.163.91.244
ns2.xtubex.org => 213.163.91.244
 
(AS5577) ROOT
212.117.174.181
Trojan  2010-02-06
details
k3y0t0.info ns1.my-services.info => 92.241.190.75
ns2.my-services.info => 92.241.190.117
 
(AS41947) WEBALTA
92.241.190.75
Fragus exploit kit  2010-02-06
details
hot4top.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS16265) LEASEWEB
85.17.136.23
Trojan  2010-02-06
details
12s83.com ns1.281s.net => 195.78.108.200
ns2.281s.net => 195.78.108.200
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
195.78.108.200
Directs to exploits  2010-02-06
details
r7n7.com dns5.mhgoz.com => 64.191.10.120
dns6.mhgoz.com => 64.191.10.119
dns7.mhgoz.com => 173.212.231.194
dns8.mhgoz.com => 173.212.231.195
ns1.mhgoz.com => (DOES NOT EXIST)
ns2.mhgoz.com => 174.36.252.244
 
(AS21788) NOC
64.191.10.120
Exploits / Backdoor Poison  2010-02-06
details
hackbg.com draka.cablebulgaria.bg => 83.222.161.131
thunderbird.cablebulgaria.bg => 83.222.161.130
 
(AS12615) GCN
83.222.168.101
Directs to Exploits and Rogue Antivirus  2010-02-06
details
www1.cancleanallbad-vir.in ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS46664) VOLUMEDRIVE
204.124.183.53
Trojan FakeVimes  2010-02-06
details
www1.fast-pc-protection.in ns1.everydns.com => 208.76.62.100
ns2.everydns.com => 78.129.207.168
 
(AS46664) VOLUMEDRIVE
204.124.183.53
Trojan FakeVimes  2010-02-06
details
www1.safety-protection.in ns1.everydns.com => 208.76.62.100
ns2.everydns.com => 78.129.207.168
 
(AS46664) VOLUMEDRIVE
204.124.183.53
Trojan FakeVimes  2010-02-06
details
rbyan.com ns1.logicweb.com => 147.202.66.2
ns2.logicweb.com => 147.202.65.106
 
(AS10464) TEAMTECH
147.202.70.37
Backdoor Poison  2010-02-06
details
www1.fastpcprotection.in ns1.everydns.com => 208.76.62.100
ns2.everydns.com => 78.129.207.168
 
(AS46664) VOLUMEDRIVE
204.124.183.53
Trojan FakeVimes  2010-02-06
details
download.plustech.pl ns2.plustech.pl => 213.186.56.103
ns1.plustech.pl => 213.92.190.137
 
(AS41256) SERVCOM
213.92.190.137
Trojan  2010-02-06
details
urdsrkkdhoc.com dns010.d.register.com => 216.21.236.10
dns050.b.register.com => 216.21.232.50
dns051.c.register.com => 216.21.235.51
dns198.a.register.com => 216.21.231.198
 
(AS13768) PEER1
72.51.41.83
Exploits / Trojan Mebroot  2010-02-06
details
wljjtkisjrb.com dns010.d.register.com => 216.21.236.10
dns050.b.register.com => 216.21.232.50
dns051.c.register.com => 216.21.235.51
dns200.a.register.com => 216.21.231.200
 
(AS13768) PEER1
72.51.41.83
Exploits / Trojan Mebroot  2010-02-06
details
luiza.sniffer.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS15083) INFOLINK
69.60.119.185
Trojan Banload  2010-02-06
details
down.violetsoft.net ns1.nzell.net => 222.239.255.55
ns2.nzell.net => 222.239.255.56
 
(AS9318) HANARO
116.127.121.26
Trojan Comame  2010-02-06
details
baidupic.com ns1.victornic.com => 202.181.178.140
ns2.victornic.com => 85.119.158.116
 
(AS31898) SPRY
209.59.207.102
Trojan Dropper  2010-02-06
details
spy-speed.com ns1.dnsmx.com => 67.222.129.24
ns2.dnsmx.com => 67.222.129.25
ns3.dnsmx.com => 67.222.129.128
ns4.dnsmx.com => 67.222.129.129
 
(AS30496) COLO4
67.222.130.164
Rogue AntiSpyware - SpySpeed  2010-02-06
details
free.av6000.com ns1.8api.com => 194.50.187.134
ns2.8api.com => 194.0.182.1
ns3.8api.com => 193.227.117.124
 
(AS30058) FDCSERVERS
208.53.156.108
Trojan  2010-02-06
details
freebest4.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS16265) LEASEWEB
85.17.136.23
Trojan  2010-02-06
details
sat14.com ns1.iptegypt.info => 174.142.11.113
ns2.iptegypt.info => 174.142.11.114
 
(AS32613) IWEB
67.205.103.45
Trojan  2010-02-06
details
le6.zonohost.com ns1.zonohost.com => 89.248.172.132
ns2.zonohost.com => 89.248.172.132
 
(AS29073) ECATEL
89.248.168.168
Botnet controller  2010-02-06
details
yahyacreation.com ns1.bizkos.com => 188.40.127.121
ns2.bizkos.com => 204.124.180.167
 
(AS24940) HETZNER
188.40.127.121
Exploits / Virus Sality  2010-02-06
details
evolutionwindowsindia.com ns43.domaincontrol.com => 216.69.185.22
ns44.domaincontrol.com => 208.109.255.22
 
(AS26496) PAH-INC
68.178.254.200
Directs to exploits  2010-02-06
details
good-streams.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(AS39150) COLO-2-VL
109.196.143.34
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
niopler.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS49314) NEVAL
91.212.198.137
Nuclear Exploit Pack  2010-02-06
details
protect-program.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-06
details
protective-program.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-06
details
protectiveprogram.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-06
details
protectprogram.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-06
details
aspirinkas.cn ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.14
Eleonore Exploit Pack  2010-02-06
details
kolkoman.com ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.54
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
robokasa.com ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.54
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
terosam.biz ns1.retonos.cn => 213.163.89.50
ns2.retonos.cn => 213.163.89.48
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.47
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
retiven.biz ns1.retonos.cn => 213.163.89.50
ns2.retonos.cn => 213.163.89.48
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.47
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
nodevo.biz ns1.retonos.cn => 213.163.89.50
ns2.retonos.cn => 213.163.89.48
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.47
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
eliveru.biz ns1.retonos.cn => 213.163.89.50
ns2.retonos.cn => 213.163.89.48
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.47
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
terassevy.biz ns1.retonos.cn => 213.163.89.50
ns2.retonos.cn => 213.163.89.48
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.89.47
Liberty exploit kit  2010-02-06
details
hubabuba.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
maykopa.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
weblifen.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
webliven.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
dastins.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
biliboys.in ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS13237) LAMBDANET
83.133.124.240
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
moncasesdd.in ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS24940) HETZNER
213.239.234.102
Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
shashacn.cn ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
mirikas.cn ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
alexarank.in ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
goglestats.in ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
googletest.in ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
playtodayss.net ns1.sebastijans.com => 91.213.174.50
ns2.sebastijans.com => 112.90.144.130
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.50
Redirects to Neosploit exploit kit  2010-02-06
details
moneyandex.ru ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
ns3.freedns.ws => 91.207.4.10
ns4.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.12
Malware URLs  2010-02-06
details
rooltrgoogle.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.12
Malware URLs  2010-02-06
details
sltgoogle.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.12
Malware URLs  2010-02-06
details
myxmad.com ns1.myxmad.com => 91.213.174.13
ns2.myxmad.com => 91.213.174.13
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.13
Malware URLs  2010-02-06
details
oncokq.com ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.13
Malware URLs  2010-02-06
details
dostupen.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.26
Malware URLs  2010-02-06
details
nice2smile.com ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
ns3.freedns.ws => 91.207.4.10
ns4.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS29106) VOLGAHOST
91.213.174.26
Malware URLs  2010-02-06
details
adamantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
adamantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
alienantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
alienantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirusblog.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirusnow.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirusonline.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirusshop.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirussite.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirusstore.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-ivirustoday.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-yvirusblog.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-yvirusshop.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
ant-yvirustoday.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-usblog.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-usnow.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-usonline.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-usshop.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-ussite.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-usstore.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivir-ustoday.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusacademic.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusactor.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusairways.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusalbum.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antiviruscensus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusdollars.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusedit.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusnavy.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusrail.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
antivirusrock.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
argentineantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
argentineantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
bestant-ivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
bestant-yvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
bestantivir-us.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
crazyantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
crazyantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
freeant-ivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
freeantivir-us.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
headedantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
imageantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
imageantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
myant-ivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
myantivir-us.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
newant-ivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
newant-yvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
newantivir-us.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
planetantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
queenantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
queenantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
soldierantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
soldierantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
summaryantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
summaryantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
theant-ivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
theantivir-us.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
woodantivirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
woodantyvirus.net ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(ASNA) NA
0.0.0.0
New registration of malware domain (Trojan Winwebsec)  2010-02-06
details
dis0-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
dis1-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
dis3-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
dis5-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
dis7-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
inter0virus-scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
inter2virus-scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
inter4virus-scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
inter7virus-scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
inter8virus-scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
spy-detectora.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
spy-detectorc.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
spy-detectore.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
spy-detectorf.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
spy-detectork.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stop-virus-server.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stop-virus-servera.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stop-virus-serverc.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stop-virus-serverd.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stop-virus-serveru.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
v2comp-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
v4comp-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
v6comp-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
v8comp-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
vcomp-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-06
details
stallvars-3.com ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS9394) CRNET
61.235.117.72
Liberty exploit kit  2010-02-05
details
user1.bestfreedns.in d1.regname.biz => 209.85.99.32
d2.regname.biz => 174.132.26.224
 
(AS17964) DXTNET
61.4.82.224
Eleonore Exploit Pack  2010-02-05
details
d67c.cn ns3.dns-diy.com => 222.76.217.174
ns4.dns-diy.com => 210.51.180.239
 
(AS35908) VPLSNET
174.139.3.50
Exploits  2010-02-05
details
bilboardtube.in ns1.xtubex.org => 213.163.91.244
ns2.xtubex.org => 213.163.91.244
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
213.163.91.244
Trojan  2010-02-05
details
violson.ru ns1.syosans.ru => 109.196.143.43
ns2.syosans.ru => 109.196.143.4
 
(AS39150) COLO-2-VL
109.196.143.43
Redirects to Rogue Antivirus  2010-02-05
details
exspressloadmedia.com ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS19318) NJIIX
69.10.38.27
Fast Flux Trojan  2010-02-05
details
medialoadexspress.com ns1.registrar.am => 209.85.99.32
ns2.registrar.am => 174.132.26.225
ns3.registrar.am => 209.85.99.29
ns4.registrar.am => 74.52.35.85
 
(AS19318) NJIIX
69.10.38.27
Fast Flux Trojan  2010-02-05
details
moileq.cn ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS22298) SPNW
67.215.231.214
Trojan Downloader Small  2010-02-05
details
localdesj.com ns1.oxyd.net => 193.239.123.10
ns2.oxyd.net => 193.239.123.11
 
(AS35655) OXYD
87.252.1.21
VirTool DelfInject  2010-02-05
details
linplug.de ns65.1und1.de => 195.20.224.210
ns66.1und1.de => 212.227.123.58
 
(AS8560) SCHLUND
82.165.195.53
Adware EShoper  2010-02-05
details
baidu-com-sina-com-google-comyahoo-souhu-com.25642.com ns1.name.com => 174.143.93.179
ns2.name.com => 38.97.225.248
ns3.name.com => 174.36.196.243
ns4.name.com => 174.129.224.248
 
(AS16626) PIC2
74.81.85.27
Trojan Desurou   2010-02-05
details
laifmail.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS9803) JINGXUN
115.100.250.109
Trojan Desurou   2010-02-05
details
meinv.tv ns1.8api.com => 194.50.187.134
ns2.8api.com => 194.0.182.1
ns3.8api.com => 193.227.117.124
 
(AS32097) RoadRunner RR-RC
204.12.234.234
Trojan VB  2010-02-05
details
surffree.persiangig.com ns25.persiangig.com => 216.40.219.182
 
(AS21844) THEPLANET
74.55.113.68
Trackware Webhancer  2010-02-05
details
aroltd.com ns21.domaincontrol.com => 216.69.185.11
ns22.domaincontrol.com => 208.109.255.11
 
(AS26496) PAH-INC
68.178.254.21
Trojan  2010-02-05
details
bioabonos.com ns47.domaincontrol.com => 216.69.185.24
ns48.domaincontrol.com => 208.109.255.24
 
(AS26496) PAH-INC
208.109.181.91
Trojan Small  2010-02-05
details
hitmsn.com ns1.hitmsn.com => 174.120.195.250
ns2.hitmsn.com => 174.120.195.250
 
(AS21844) THEPLANET
174.120.195.250
Backdoor Bifrose  2010-02-05
details
2007168.cn ns1.namerich.com => 211.100.52.118
ns2.namerich.com => 61.4.190.207
 
(AS4134) China Telecom
58.53.128.95
Trojan Airostor   2010-02-05
details
csc-forum-castrop.de ns1.goneo.de => 82.100.220.131
ns2.goneo.de => 82.100.221.131
 
(AS25394) MK-NETZDIENSTE-AS
82.100.220.60
Trojan Alureon  2010-02-05
details
wmtsg.cn ns.cdnhost.cn => 222.76.213.155
ns.dnsfamily.com => 125.65.112.83
 
(AS17785) CHINATELECOM-HA-AP
123.55.72.146
Trojan  2010-02-05
details
thanhtuyen.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS11798) BLUEHOST
66.147.244.189
MonitoringTool PerfectKeylogger   2010-02-05
details
mayitv.cn ns1.dns.com.cn => 124.42.122.7
ns2.dns.com.cn => 122.70.139.106
 
(AS8560) SCHLUND
74.208.96.43
Exploits  2010-02-05
details
saysori.com ns1.asadal.net => 121.254.243.201
ns2.asadal.net => 121.254.243.202
 
(AS3786) DACOM-NET
110.45.144.165
Trojan  2010-02-05
details
cpu.de ns37.1und1.de => 195.20.224.197
ns38.1und1.de => 212.227.123.36
 
(AS8560) SCHLUND
82.165.53.6
Tool Angryscan   2010-02-05
details
belaidis.net ns1.serveriai.lt => 79.98.25.142
ns2.serveriai.lt => 174.36.250.192
ns3.serveriai.lt => 79.98.29.142
ns4.serveriai.lt => 67.228.39.192
 
(AS34326) CSC
77.240.252.133
Trojan  2010-02-05
details
bustedsafer.cn ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS9803) JINGXUN
115.100.250.117
Malware URLs  2010-02-05
details
moshonken.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS9803) JINGXUN
115.100.250.117
Yes exploit kit  2010-02-05
details
smotri123.com ns1.nameself.com => 89.108.122.149
ns2.nameself.com => 217.16.27.38
 
(AS50215) TROYAK
109.95.115.11
Trojan Zbot config file  2010-02-05
details
adobe-config-s3.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS16265) LEASEWEB
85.17.144.78
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
adobe-login-s4.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS16265) LEASEWEB
85.17.144.78
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
adobe-linux-s5.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS34305) EUROACCESS
85.12.46.22
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
adobe-system-s2.net ns1.freedns.ws => 91.207.4.10
ns2.freedns.ws => 69.31.84.58
 
(AS34305) EUROACCESS
85.12.46.22
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
adobe-word-s7.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS34305) EUROACCESS
85.12.46.22
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
adobe-zoom-s6.net ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
 
(AS34305) EUROACCESS
85.12.46.22
Trojan Zbot drop zone  2010-02-05
details
fensplgoodman.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS15772) WNET
193.111.49.3
Trojan  2010-02-05
details
dsfad.in ns1.afraid.org => 67.19.72.206
ns2.afraid.org => 66.252.5.14
ns3.afraid.org => 72.20.15.62
ns4.afraid.org => 208.43.71.243
 
(AS27716) Eveloz
200.63.44.192
Liberty exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
bvbcc.ru ns1.afraid.org => 67.19.72.206
ns2.afraid.org => 66.252.5.14
ns3.afraid.org => 72.20.15.62
ns4.afraid.org => 208.43.71.243
 
(AS27716) Eveloz
200.63.44.192
Liberty exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
rhreb.ru ns1.afraid.org => 67.19.72.206
ns2.afraid.org => 66.252.5.14
ns3.afraid.org => 72.20.15.62
ns4.afraid.org => 208.43.71.243
 
(AS27716) Eveloz
200.63.44.192
Liberty exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
dfded.ru ns1.afraid.org => 67.19.72.206
ns2.afraid.org => 66.252.5.14
ns3.afraid.org => 72.20.15.62
ns4.afraid.org => 208.43.71.243
 
(AS27716) Eveloz
200.63.44.192
Liberty exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
rjcaf.ru ns1.afraid.org => 67.19.72.206
ns2.afraid.org => 66.252.5.14
ns3.afraid.org => 72.20.15.62
ns4.afraid.org => 208.43.71.243
 
(AS27716) Eveloz
200.63.44.192
Liberty exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
ustrein.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22439) VRTSERVERS
64.56.64.130
Exploits / Trojan  2010-02-05
details
12s1.com ns1.281s.net => 195.78.108.200
ns2.281s.net => 195.78.108.200
 
(AS49544) INTERACTIVE3D
195.78.108.200
Liberty Exploit kit / Trojan  2010-02-05
details
1daily-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
2daily-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
4daily-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
6daily-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
8daily-antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
clickgooglo.com ns1.systemjud.net => 122.70.145.130
ns2.systemjud.net => 122.70.145.130
 
(AS38356) TIMENET
122.70.145.130
Liberty Exploit kit / Trojan Oficla  2010-02-05
details
daily-virus-scanner01.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
daily-virus-scanner02.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
daily-virus-scanner03.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
daily-virus-scanner04.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
daily-virus-scanner05.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
good-antispyware-001.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
good-antispyware-021.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
good-antispyware-031.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
good-antispyware-051.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
good-antispyware-071.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
goodantivir01.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
goodantivir21.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
goodantivir41.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
goodantivir71.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
goodantivir91.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safepc-scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safepc3scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safepc5scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safepc9scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safeweb1scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safeweb3scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safeweb5scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safeweb7scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
safeweb9scan.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hotporno-movie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
hotporno-movies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
hotporno-video.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
hotporno-videos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornmovie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornmovies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornomovie.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornomovies.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
beriafm.com win3a.dinamo.net.tr => 212.174.10.13
win3b.dinamo.net.tr => 212.174.10.103
 
(AS9121) TTNET
212.174.10.103
Directs to Rogue Antivirus  2010-02-05
details
gsithai.com ns1.vsiam.com => 202.170.122.61
ns2.vsiam.com => 202.170.122.62
 
(AS23884) PROENNET-AS
202.170.122.61
Directs to Exploits  2010-02-05
details
diariovasco.canal-si.com ns1.sarenet.es => 194.30.0.101
ns2.sarenet.es => 212.81.130.10
 
(AS3262) SARENET
194.30.15.39
Directs to Exploits  2010-02-05
details
xxx-pornovideos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornvideo.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
xxx-pornvideos.info ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS29073) ECATEL
89.248.171.6
Trojan PrivacyCenter  2010-02-05
details
antispywarecon.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
antispywareprogr.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
antispyware-progr.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
anti-spyware-progr.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
my-antivirus-pro.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
myantivirusprogram.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
myspywareantivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.2
Trojan  2010-02-05
details
safepc7scanner.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS5577) ROOT
91.212.226.203
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-av-scannera.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-av-scanneri.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-av-scannerr.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-av-scannery.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-virusscannere.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-virusscanneri.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-virusscannerq.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-virusscannerw.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
new-virusscannerz.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosys-antispywarea.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosys-antispywarec.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosys-antispywared.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosys-antispywaren.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosystem-antivirus1.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosystem-antivirusb.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosystem-antivirusd.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
prosystem-antivirusz.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
discounts22.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Redirects to Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
littlediscounts.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Redirects to Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
salesandoffers2.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Redirects to Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
winterdiscounts5.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Redirects to Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
salesyourplace.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Redirects to Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
5star-antivirus0.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
5star-antivirus1.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
5star-antivirus4.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
5star-antivirus6.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
5star-antivirus8.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hilevel-antivirus1.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hilevel-antivirus11.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hilevel-antivirus2.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hilevel-antivirus22.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
hilevel-antivirus44.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security11.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security22.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security4.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security5.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security55.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security6.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security7.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security77.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security87.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max-antivirus-security9.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max1antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max2antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max4antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max6antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS22298) SPNW
96.44.128.245
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
max7antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium0antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium0antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium2antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium2antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium4antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium4antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium6antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium7antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium8antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
premium9antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-2-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-3-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-av-scan1.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-av-scan3.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-av-scan5.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-7-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-av-scan7.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-av-scan9.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-8-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart-9-antispyware.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart0antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart1antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart2antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smartvirus-scan1.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart4antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net => 78.129.207.168
ns3.everydns.net => 208.76.63.100
ns4.everydns.net => 208.76.60.100
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smartvirus-scan3.com ns1.google.com => 216.239.32.10
ns2.google.com => 216.239.34.10
 
(AS47869) NETROUTING
94.228.209.169
Fast Flux Rogue Antivirus  2010-02-05
details
smart7antivirus.com ns1.everydns.net => 208.76.62.100
ns2.everydns.net